کد خبر: 13881تاریخ انتشار : ۱۲:۳۵:۵۹ - شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

برداشت ارقام جديد جو مناسب شرايط کم آبياري

برداشت ارقام جديد جو مناسب شرايط کم آبياري

دو رقم جدید جو خارجی در منطقه نقش رستم مرودشت کاشت و برداشت شد

دو رقم جدید جو خارجی در منطقه نقش رستم مرودشت کاشت و برداشت شد