کد خبر: 14395تاریخ انتشار : ۱۶:۳۳:۱۳ - چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

برخورد قانونی با مشترکان پرمصرف برق در شیراز

برخورد قانونی با مشترکان پرمصرف برق در شیراز

با مشترکان پرمصرف برق در شیراز با دستور قضایی برخورد می شود.


با مشترکان پرمصرف برق در شیراز با دستور قضایی برخورد می شود.