کد خبر: 11750تاریخ انتشار : ۱۶:۴۶:۲۲ - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

برخورد قاطع پلیس با هنجارشکنان در حوادث کازرون/ متهمان تبر داشتند

برخورد قاطع پلیس با هنجارشکنان در حوادث کازرون/ متهمان تبر داشتند

برخورد قاطع پلیس با هنجارشکنان در حوادث کازرون/ متهمان تبر داشتند


برخورد قاطع پلیس با هنجارشکنان در حوادث کازرون/ متهمان تبر داشتند