کد خبر: 12717تاریخ انتشار : ۸:۵۸:۱۶ - دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

برخورد سواری با اتوبوس در جاده جهرم

برخورد سواری با اتوبوس در جاده جهرم

برخورد سواری با اتوبوس در جاده جهرم


برخورد سواری با اتوبوس در جاده جهرم