کد خبر: 13832تاریخ انتشار : ۸:۵۰:۵۴ - شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

برخورد با متخلفان حفر چاه غیرمجاز در جهرم

برخورد با متخلفان حفر چاه غیرمجاز در جهرم

چاه غیر مجاز حفر شده در گردنه میل شهرستان جهرم پر شد.

چاه غیر مجاز حفر شده در گردنه میل شهرستان جهرم پر شد.