کد خبر: 1872تاریخ انتشار : ۱۸:۲۵:۴۲ - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

برتری هنرمندان فارس در دریافت نشان ملی مرغوبیت

برتری هنرمندان فارس در دریافت نشان ملی مرغوبیت

۱۹ نشان ملی مرغوبیت و برتری آثار صنایع دستی به هنرمندان فارس تعلق گرفت.


۱۹ نشان ملی مرغوبیت و برتری آثار صنایع دستی به هنرمندان فارس تعلق گرفت.