کد خبر: 11786تاریخ انتشار : ۱۷:۲۸:۵۰ - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

برتری موزه هنر مشکین فام در کشور

برتری موزه هنر مشکین فام در کشور

موزه دار و مجموعه دار بخش خصوصی شیراز مقام برترکشور را کسب کرد .


موزه دار و مجموعه دار بخش خصوصی شیراز مقام برترکشور را کسب کرد .