کد خبر: 1761تاریخ انتشار : ۱۹:۳۴:۳۴ - دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶

برتری استاد دانشگاه شیراز در همایش بین المللی مجارستان

برتری استاد دانشگاه شیراز در همایش بین المللی مجارستان

دکتر بهرام همتی نژاد استاد بخش شیمی دانشگاه شیراز موفق به دریافت جایزه برتر همایش بین المللی شیمی سنجی در کشور مجارستان شد. این پژوهشگر برتر توانسته در مقاله‌ای روشی سریع و کارآمد برای پیش بینی تعداد ترکیبات حاصل در یک واکنش شیمیایی را ارائه دهد.


دکتر بهرام همتی نژاد استاد بخش شیمی دانشگاه شیراز موفق به دریافت جایزه برتر همایش بین المللی شیمی سنجی در کشور مجارستان شد. این پژوهشگر برتر توانسته در مقاله‌ای روشی سریع و کارآمد برای پیش بینی تعداد ترکیبات حاصل در یک واکنش شیمیایی را ارائه دهد.