کد خبر: 14180تاریخ انتشار : ۷:۵۹:۱۸ - سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۹۷/۰۳/۲۱

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۹۷/۰۳/۲۱

از تلاش برای افتتاح سریعتر طرح‌های عمرانی شیراز تا مقام دوم دونده فارسی در مسابقات بین المللی دو و میدانی ترکیه را در این بخش خبری ببینید.


از تلاش برای افتتاح سریعتر طرح‌های عمرانی شیراز تا مقام دوم دونده فارسی در مسابقات بین المللی دو و میدانی ترکیه را در این بخش خبری ببینید.