کد خبر: 13946تاریخ انتشار : ۸:۰۶:۱۹ - یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۹۷/۰۳/۱۹

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۹۷/۰۳/۱۹

از تولید محیط پرورش سلول‌های بنیادین به همت محققان شیرازی تا بررسی مشکلات تولید کنندگان شیر در فارس را در این بخش خبری ببینید.


از تولید محیط پرورش سلول‌های بنیادین به همت محققان شیرازی تا بررسی مشکلات تولید کنندگان شیر در فارس را در این بخش خبری ببینید.