کد خبر: 13365تاریخ انتشار : ۸:۰۳:۲۳ - یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۹۷/۰۳/۱۲

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۹۷/۰۳/۱۲

از تاکید نماینده ولی فقیه در فارس بر توجه بیشتر شورای قضایی استان به مشکلات دارای جنبه سیاسی و اجتماعی تا تدوین راهنمای بالینی امور تصویر برداری پزشکی در فارس را در این بخش خبری ببینید.


از تاکید نماینده ولی فقیه در فارس بر توجه بیشتر شورای قضایی استان به مشکلات دارای جنبه سیاسی و اجتماعی تا تدوین راهنمای بالینی امور تصویر برداری پزشکی در فارس را در این بخش خبری ببینید.