کد خبر: 12832تاریخ انتشار : ۸:۴۶:۴۵ - سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۹۷/۰۳/۰۷

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۹۷/۰۳/۰۷

از هدرروی آب در تصفیه خانه شیراز تا برگزاری نمایشگاه قرآنی در حافظیه را در این بخش خبری ببینید.


از هدرروی آب در تصفیه خانه شیراز تا برگزاری نمایشگاه قرآنی در حافظیه را در این بخش خبری ببینید.