کد خبر: 12624تاریخ انتشار : ۹:۲۸:۳۷ - یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۹۷/۰۳/۰۵

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۹۷/۰۳/۰۵

از نوید بهره برداری از خط دوم انتقال آب از سد درودزن به شیراز تا پایان سال تا کمک خیران به ناتوانان جسمی و ذهنی موسسه خیریه نرجس شیراز را در این بخش خبری ببینید.


از نوید بهره برداری از خط دوم انتقال آب از سد درودزن به شیراز تا پایان سال تا کمک خیران به ناتوانان جسمی و ذهنی موسسه خیریه نرجس شیراز را در این بخش خبری ببینید.