کد خبر: 11455تاریخ انتشار : ۹:۰۷:۰۲ - پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۹۷/۰۲/۲۶

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۹۷/۰۲/۲۶

از بازپس گیری اراضی ملی تصرف شده در منطقه قلات شیراز تا تولید نسل جدید آسانسور در شیراز برای نخستین بار در کشور را در این بخش خبری ببینید.


از بازپس گیری اراضی ملی تصرف شده در منطقه قلات شیراز تا تولید نسل جدید آسانسور در شیراز برای نخستین بار در کشور را در این بخش خبری ببینید.