کد خبر: 4672تاریخ انتشار : ۹:۳۵:۱۹ - یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۹۶/۱۲/۱۹

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۹۶/۱۲/۱۹

از غروب نابغه چشم پزشکی جهان در غربت تا معرفی کشتی گیر فارسی به عنوان برترین کشتی گیر ماه را در این بخش خبری ببینید.


از غروب نابغه چشم پزشکی جهان در غربت تا معرفی کشتی گیر فارسی به عنوان برترین کشتی گیر ماه را در این بخش خبری ببینید.