کد خبر: 2665تاریخ انتشار : ۹:۲۳:۵۵ - یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۹۶/۱۲/۰۵

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۹۶/۱۲/۰۵

از بارش باران در شیراز تا آیین سنتی حلیم پزان در شهرستان اقلید را در این بخش خبری ببینید.


از بارش باران در شیراز تا آیین سنتی حلیم پزان در شهرستان اقلید را در این بخش خبری ببینید.