کد خبر: 6457تاریخ انتشار : ۱۱:۰۹:۰۷ - جمعه ۱۰ فروردین ۱۳۹۷

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۹۶/۱/۰۹

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۹۶/۱/۰۹

از به نمایش گذاشته شدن اشیا تازه کشف شده در موزه تخت جمشید تا باغ دلگشای شیراز را در این بخش خبری ببینید.


از به نمایش گذاشته شدن اشیا تازه کشف شده در موزه تخت جمشید تا باغ دلگشای شیراز را در این بخش خبری ببینید.