کد خبر: 6382تاریخ انتشار : ۱۱:۲۳:۴۵ - پنج شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۷

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۹۶/۱/۰۸

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۹۶/۱/۰۸

از افزایش تردد در جاده‌های فارس تا آغاز ساخت نخستین روستای گلخانه‌ای کشور در پاسارگاد را در این بخش خبری ببینید.


از افزایش تردد در جاده‌های فارس تا آغاز ساخت نخستین روستای گلخانه‌ای کشور در پاسارگاد را در این بخش خبری ببینید.