کد خبر: 11940تاریخ انتشار : ۹:۰۷:۳۱ - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۳۰ / ۰۲/ ۹۷

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۳۰ / ۰۲/ ۹۷

از صادرات کاکتوس و ساکولنت تولید شیراز به کشور‌های همسایه تا دو ورزشکار بانویِ شیرازی پرچم دار کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی را در این بخش خبری ببینید.


از صادرات کاکتوس و ساکولنت تولید شیراز به کشور‌های همسایه تا دو ورزشکار بانویِ شیرازی پرچم دار کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی را در این بخش خبری ببینید.