کد خبر: 11662تاریخ انتشار : ۸:۵۰:۴۳ - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۲۸ / ۰۲/ ۹۷

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۲۸ / ۰۲/ ۹۷

از لزوم وحدت و همدلی؛ توصیه چهارمین نماینده، ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز تا سایه سنگین بی توجهی به تولیدات داخلی را در این بخش خبری ببینید.


از لزوم وحدت و همدلی؛ توصیه چهارمین نماینده، ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز تا سایه سنگین بی توجهی به تولیدات داخلی را در این بخش خبری ببینید.