کد خبر: 14768تاریخ انتشار : ۸:۲۴:۵۰ - دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۲۷/ ۰۳/ ۹۷

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۲۷/ ۰۳/ ۹۷

از پایان شهریورماه امسال، آخرین مهلت پرداخت تسهیلات اشتغال فراگیر و روستایی تا مسابقات موتورکراس آزاد قهرمانی کشور در آباده را در این بخش خبری ببینید.


از پایان شهریورماه امسال، آخرین مهلت پرداخت تسهیلات اشتغال فراگیر و روستایی تا مسابقات موتورکراس آزاد قهرمانی کشور در آباده را در این بخش خبری ببینید.