کد خبر: 5365تاریخ انتشار : ۹:۴۸:۳۸ - شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۲۵ / ۱۲/ ۹۶

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۲۵ / ۱۲/ ۹۶

از بزرگداشت مرحوم دکتر خدادوست بهترین جراح پیوند قرنیه جهان در شیراز تا ارائه تسهیلات به سرمایه گذاران برای رونق اقتصادی در بافت‌های فرسوده را در این بخش خبری ببینید.


از بزرگداشت مرحوم دکتر خدادوست بهترین جراح پیوند قرنیه جهان در شیراز تا ارائه تسهیلات به سرمایه گذاران برای رونق اقتصادی در بافت‌های فرسوده را در این بخش خبری ببینید.