کد خبر: 14590تاریخ انتشار : ۹:۴۷:۴۶ - شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۲۵/ ۰۳/ ۹۷

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۲۵/ ۰۳/ ۹۷

از نمازی به شکرانه توفیق حضور در ضیافت الهی تا دعوت از چهار فرنگی کار فارسی به اردوی انتخابی تیم ملی را در این بخش خبری ببینید.


از نمازی به شکرانه توفیق حضور در ضیافت الهی تا دعوت از چهار فرنگی کار فارسی به اردوی انتخابی تیم ملی را در این بخش خبری ببینید.