کد خبر: 5051تاریخ انتشار : ۱۱:۰۶:۴۱ - چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۲۲ / ۱۲/ ۹۶

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۲۲ / ۱۲/ ۹۶

از چهارشنبه آخر سال و مصدومیت ۹ نفر در شیراز بر اثر انفجار تا انجام دو جراحی نادر بر روی یک بیمار را در این بخش خبری ببینید.


از چهارشنبه آخر سال و مصدومیت ۹ نفر در شیراز بر اثر انفجار تا انجام دو جراحی نادر بر روی یک بیمار را در این بخش خبری ببینید.