کد خبر: 14311تاریخ انتشار : ۹:۴۱:۴۷ - چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۲۲/ ۰۳/ ۹۷

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۲۲/ ۰۳/ ۹۷

از اتمام آزاده راه شیراز – اصفهان تا پایان سال تا تلاش برای رفع مشکلات حوزه صنایع دستی استان را در این بخش خبری ببینید.


از اتمام آزاده راه شیراز – اصفهان تا پایان سال تا تلاش برای رفع مشکلات حوزه صنایع دستی استان را در این بخش خبری ببینید.