کد خبر: 4856تاریخ انتشار : ۱۷:۱۵:۴۹ - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۲۰ / ۱۲/ ۹۶

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۲۰ / ۱۲/ ۹۶

از هشدار پلیس در آستانه چهارشنبه آخر سال تا بازار داغ گل و گیاه شیراز در آستانه سال نو را در این بخش خبری ببینید.


از هشدار پلیس در آستانه چهارشنبه آخر سال تا بازار داغ گل و گیاه شیراز در آستانه سال نو را در این بخش خبری ببینید.