کد خبر: 14079تاریخ انتشار : ۹:۲۳:۲۲ - دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۲۰/ ۰۳/ ۹۷

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۲۰/ ۰۳/ ۹۷

از ۱۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی با تولید کیت‌های آزمایشگاهی در شیراز تا چغندر‌هایی که روی دست کشاورزان مانده را در این بخش خبری ببینید.


از ۱۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی با تولید کیت‌های آزمایشگاهی در شیراز تا چغندر‌هایی که روی دست کشاورزان مانده را در این بخش خبری ببینید.