کد خبر: 13846تاریخ انتشار : ۱۰:۳۳:۲۸ - شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۱۸/ ۰۳/ ۹۷

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۱۸/ ۰۳/ ۹۷

از راهپیمایی روز قدس در شیراز تا پیوستن مدافع برق به پارس جنوبی را در این بخش خبری ببینید.


از راهپیمایی روز قدس در شیراز تا پیوستن مدافع برق به پارس جنوبی را در این بخش خبری ببینید.