کد خبر: 13733تاریخ انتشار : ۹:۴۵:۵۴ - جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۱۷/ ۰۳/ ۹۷

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۱۷/ ۰۳/ ۹۷

از فردا؛ خروش امت اسلام علیه غاصبان قدس تا طنین مناجات شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان؛ تا دقایقی دیگر در سراسر فارس را در این بخش خبری ببینید.


از فردا؛ خروش امت اسلام علیه غاصبان قدس تا طنین مناجات شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان؛ تا دقایقی دیگر در سراسر فارس را در این بخش خبری ببینید.