کد خبر: 13482تاریخ انتشار : ۱۱:۵۰:۲۳ - دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۱۳/ ۰۳/ ۹۷

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۱۳/ ۰۳/ ۹۷

از مراسم احیای شب اول قدر تا برنده شدن در مسابقه خوش حسابی؛ بهانه‌ای برای کلاه برداری از شهروندان را در این بخش خبری ببینید.


از مراسم احیای شب اول قدر تا برنده شدن در مسابقه خوش حسابی؛ بهانه‌ای برای کلاه برداری از شهروندان را در این بخش خبری ببینید.