کد خبر: 13280تاریخ انتشار : ۱۱:۲۰:۰۷ - شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۱۱/ ۰۳/ ۹۷

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۱۱/ ۰۳/ ۹۷

از کمک ۸ میلیارد تومانی خیران در گلریزان شیراز تا رقابت کودکان فارس برای حضور در فستیوال جهانی آی مت را در این بخش خبری ببینید.


از کمک ۸ میلیارد تومانی خیران در گلریزان شیراز تا رقابت کودکان فارس برای حضور در فستیوال جهانی آی مت را در این بخش خبری ببینید.