کد خبر: 3111تاریخ انتشار : ۱۱:۲۲:۵۹ - چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۰۸ / ۱۲/ ۹۶

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۰۸ / ۱۲/ ۹۶

از تشکیل اولین شورای خیرین کشور در استان فارس تا درگیری پلیس با قاچاقچیان مسلح مواد مخدر؛ کشف ۱ تن و ۳۰۰ کیلوگرم مواد مخدررا در این بخش خبری ببینید.


از تشکیل اولین شورای خیرین کشور در استان فارس تا درگیری پلیس با قاچاقچیان مسلح مواد مخدر؛ کشف ۱ تن و ۳۰۰ کیلوگرم مواد مخدررا در این بخش خبری ببینید.