کد خبر: 12951تاریخ انتشار : ۸:۲۶:۴۴ - چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۰۸/ ۰۳/ ۹۷

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۰۸/ ۰۳/ ۹۷

از شناسایی نقاط پرتصادف فارس تا مبارزه با قاچاق کالا نیازمند عزم جمعی را در این بخش خبری ببینید.


از شناسایی نقاط پرتصادف فارس تا مبارزه با قاچاق کالا نیازمند عزم جمعی را در این بخش خبری ببینید.