کد خبر: 6129تاریخ انتشار : ۱۰:۳۱:۲۱ - دوشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۰۵ / ۰۱/ ۹۷

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۰۵ / ۰۱/ ۹۷

از آغاز نخستین روز کاری سال ۹۷ تا استقبال مسافران نوروزی از بنا‌های دوره زندیه را در این بخش خبری ببینید.


از آغاز نخستین روز کاری سال ۹۷ تا استقبال مسافران نوروزی از بنا‌های دوره زندیه را در این بخش خبری ببینید.