کد خبر: 6025تاریخ انتشار : ۹:۳۸:۰۲ - یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۰۴ / ۰۱/ ۹۷

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۰۴ / ۰۱/ ۹۷

از فارس پنجمین استان پرتردد کشور تا نشان طلای تیرانداز فارس در جام جهانی را در این بخش خبری ببینید.


از فارس پنجمین استان پرتردد کشور تا نشان طلای تیرانداز فارس در جام جهانی را در این بخش خبری ببینید.