کد خبر: 12363تاریخ انتشار : ۹:۴۰:۰۲ - جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۰۳/ ۰۳/ ۹۷

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۰۳/ ۰۳/ ۹۷

از مردم نگران سوخت نباشند تا تقدیر از واحد‌های صنفی نمونه در حمایت از حقوق مصرف کننده را در این بخش خبری ببینید.


از مردم نگران سوخت نباشند تا تقدیر از واحد‌های صنفی نمونه در حمایت از حقوق مصرف کننده را در این بخش خبری ببینید.