کد خبر: 5950تاریخ انتشار : ۹:۱۴:۰۶ - شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۰۳ / ۰۱/ ۹۷

بخش خبری ۲۰ و ۴۵ دقیقه، مرکز فارس ۰۳ / ۰۱/ ۹۷

از کاهش پنج درصدی حوادث جاده‌ای در کشور تا تلاش وزارت ارتباطات برای حمایت از تولیدکنندگان ایرانی را در این بخش خبری ببینید.


از کاهش پنج درصدی حوادث جاده‌ای در کشور تا تلاش وزارت ارتباطات برای حمایت از تولیدکنندگان ایرانی را در این بخش خبری ببینید.