کد خبر: 44291تاریخ انتشار : ۱:۰۲:۵۴ - پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷

بحث حضور شهردار شیراز در وزارت خانه واقعیت ندارد

بحث حضور شهردار شیراز در وزارت خانه واقعیت ندارد

ایلنا: مدیر کل حوزه شهردار و امور شورای اسلامی شهر شیراز بحث حضور شهردار این شهر در یکی از وزارتخانه ها که در گروه های مجازی منتشر شده را تکذیب کرد.

مدیر کل حوزه شهردار و امور شورای اسلامی شهر شیراز بحث حضور شهردار این شهر در یکی از وزارتخانه ها که در گروه های مجازی منتشر شده را تکذیب کرد.

به گزارش ایلنا ،پیمان بهادری گفت: در هفتههای گذشته، شهرداری شیراز تنها کلانشهری بود که با وجود مشکلات مالی در سطح کشور از پروژه های بزرگ عمرانی رونمایی کرد و نشان داد شورا و شهرداری در دستیابی به اهداف تعیین شده یکساله موفق عمل کرده است.

وی افزود: مدیریت شهری پس از یکسالِ کاریِ موفق و ایجاد شوق و انگیزه در میان شهروندان و پرسنل شهرداری،انگیزه ای مضاعف برای عمران و آبادی گرفته است و با جدیت تمام برنامههای خود را برای ایام نوروز و سال آینده دنبال می کند. طرح مطالب غیر واقعی چون حضور شهردار شیراز در مسئولیت های دیگر، نمی تواند مانعی در مسیر پر شتاب تیم مدیریت شهری ایجاد کند.

مدیر کل حوزه شهردار و امور شورای اسلامی شهر شیراز در پایان گفت: مردم با امید و اعتماد، اعضای شورای شهر را انتخاب کردند و منتخبان آنها نیز با اعتماد و شناختی که از اسکندرپور داشتند او را به عنوان شهردار خود معرفی کردند.

شهردار شیراز نیز به احترام این اعتماد و اعتقاد شورا تا لحظهای که منتخبان مردم او و مجموعه مدیران او را باور داشته باشند، به رای و اعتماد آنها احترام می گذارد و با قوت و قدرت خدمت رسانی به مردم و پیگیری اهداف و برنامه های شورای پنجم را دنبال خواهد کرد.


منبع :: https://www.ilna.ir