کد خبر: 5399تاریخ انتشار : ۱۳:۰۱:۵۹ - شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

بانوان آباده طشک در راه سرزمین نور

بانوان آباده طشک در راه سرزمین نور

جمعی از بانوان آباده طشک به سفر راهیان نور رفتند.


جمعی از بانوان آباده طشک به سفر راهیان نور رفتند.