کد خبر: 14938تاریخ انتشار : ۱۵:۲۱:۳۴ - سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

بازی های گروهی به جای بازی انفرادی

بازی های گروهی به جای بازی انفرادی

به همت گروهی از روحانیان و طلاب جهرمی بازی های جمعی و گروهی در بوستان های این شهرستان برای کودکان اجرا می شود.


به همت گروهی از روحانیان و طلاب جهرمی بازی های جمعی و گروهی در بوستان های این شهرستان برای کودکان اجرا می شود.