کد خبر: 4814تاریخ انتشار : ۱۲:۳۴:۳۶ - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

بازسازی نمای بیرونی دروازه قرآن تا حلول سال نو تکمیل می شود

بازسازی نمای بیرونی دروازه قرآن تا حلول سال نو تکمیل می شود

بازسازی نمای بیرونی دروازه قرآن تا حلول سال نو تکمیل می شود


بازسازی نمای بیرونی دروازه قرآن تا حلول سال نو تکمیل می شود