کد خبر: 6392تاریخ انتشار : ۱۲:۲۷:۳۲ - پنج شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۷

بازرسی بهداشتی از مجموعه جهانی تخت جمشید و نقش رستم

بازرسی بهداشتی از مجموعه جهانی تخت جمشید و نقش رستم

بازرسی بهداشتی از مجموعه جهانی تخت جمشید و نقش رستم


بازرسی بهداشتی از مجموعه جهانی تخت جمشید و نقش رستم