کد خبر: 14942تاریخ انتشار : ۱۵:۵۳:۵۴ - سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

بازدید ۲۵ هزار گردشگر از جشنواره “تش و پاتیل” اقلید

بازدید ۲۵ هزار گردشگر از جشنواره “تش و پاتیل” اقلید

بازدید ۲۵ هزار گردشگر از جشنواره “تش و پاتیل” اقلید


بازدید ۲۵ هزار گردشگر از جشنواره “تش و پاتیل” اقلید