کد خبر: 6100تاریخ انتشار : ۷:۱۳:۰۱ - دوشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷

بازدید ۵۰ هزار گردشگر از مساجد تاریخی شیراز

بازدید ۵۰ هزار گردشگر از مساجد تاریخی شیراز

۵۰ هزار گردشگر نوروزی از مساجد تاریخی شیراز بازدید کردند.


۵۰ هزار گردشگر نوروزی از مساجد تاریخی شیراز بازدید کردند.