کد خبر: 1902تاریخ انتشار : ۰:۲۹:۱۵ - پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶

بازدید جمعی از نمایندگان رسانه‌های خارجی از طرح‌های مهم عمرانی شیراز

بازدید جمعی از نمایندگان رسانه‌های خارجی از طرح‌های مهم عمرانی شیراز

جمعی از خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های خارجی در بازدید از طرح‌های مهم عمرانی شیراز، با توانمندی‌های استان فارس در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی آشنا شدند.


جمعی از خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های خارجی در بازدید از طرح‌های مهم عمرانی شیراز، با توانمندی‌های استان فارس در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی آشنا شدند.