کد خبر: 6133تاریخ انتشار : ۱۰:۳۹:۲۴ - دوشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷

بازدید بیش از ۶۸۴ هزار نفر از آثار فرهنگی تاریخی فارس

بازدید بیش از ۶۸۴ هزار نفر از آثار فرهنگی تاریخی فارس

۶۸۴ هزار و ۹۲ نفر از ۲۵ اسفندماه ۹۶ از آثار فرهنگی تاریخی تحت پوشش این اداره کل در فارس دیدن کردند.


۶۸۴ هزار و ۹۲ نفر از ۲۵ اسفندماه ۹۶ از آثار فرهنگی تاریخی تحت پوشش این اداره کل در فارس دیدن کردند.