کد خبر: 6088تاریخ انتشار : ۱۷:۳۲:۲۰ - یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

بازدید بیش از یک میلیون زایر از بقاع متبرکه فارس

بازدید بیش از  یک میلیون زایر از بقاع متبرکه فارس

یک میلیون و ۲۲۰ هزار نفر به بقاع متبرکه فارس مشرف شده اند.


یک میلیون و ۲۲۰ هزار نفر به بقاع متبرکه فارس مشرف شده اند.