کد خبر: 13326تاریخ انتشار : ۱۸:۴۴:۵۹ - شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷

بازداشت اعضای شورای سابق شهر شیراز صحت ندارد

بازداشت اعضای شورای سابق شهر شیراز صحت ندارد

بازداشت اعضای شورای سابق شهر شیراز صحت ندارد


بازداشت اعضای شورای سابق شهر شیراز صحت ندارد