کد خبر: 14199تاریخ انتشار : ۹:۵۲:۵۹ - سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷

بازداشتی های شورای شهر و شهرداری مرودشت ۱۰ نفر شد

بازداشتی های شورای شهر و شهرداری مرودشت ۱۰ نفر شد

بازداشتی های شورای شهر و شهرداری مرودشت ۱۰ نفر شد


بازداشتی های شورای شهر و شهرداری مرودشت ۱۰ نفر شد