کد خبر: 5948تاریخ انتشار : ۹:۰۱:۵۸ - شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷

بازار وکیل، معروف ترین بازار تاریخی جنوب کشور

بازار وکیل، معروف ترین بازار تاریخی جنوب کشور

بازار وکیل شیراز یکی از مشهورترین بازار‌های سنتی و تاریخی ایران بر جای مانده ازدوره زندیه است که درایام نوروز گردشگران بسیاری از آن دیدن می‌کنند.


بازار وکیل شیراز یکی از مشهورترین بازار‌های سنتی و تاریخی ایران بر جای مانده ازدوره زندیه است که درایام نوروز گردشگران بسیاری از آن دیدن می‌کنند.